Raamatupidamisteenused Maksunõustamine Ettevõtete asutamine

Meievõimalused

Ootame Teid meie kontorisse, konsulteerime telefoni ning e-posti vahendusel, tuleme isiklikult kohale!

Meiepakkumine

Uutele klientidele esimene kuu raamatupidamisteenindust TASUTA!

Meiepõhimõtted

Täpsus, korrektsus ja professionaalne töö vastuvõetavate hindade ja operatiivsusega!

Ettevõttest

Raamatupidamisteenuste allhange äriühingutele

V&O Outsourcing & Consulting

Ettevõtte peamiseks tegevusprofiiliks on raamatupidamisteenuste allhange äriühingutele – AS, OÜ, TÜ, UÜ, FIE – ja mittetulundusühingutele – MTÜ. Meil on kõrge kvalifikatsioon ja suur kogemus raamatupidamises ja maksuarvestuses.


Peale selle pakume ettevõtetele konsultatsioone finants-, maksu- ja raamatupidamisküsimustes, mis arvestavad Teie ettevõtte huve ja vajadusi. Samuti pakume Äriregistri tegevustega seotud teenuseid, sealhulgas äriühingute asutamine ja likvideerimine. Me garanteerime Teie äriinformatsiooni konfidentsiaalsuse.

Teenindame erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtteid: hulgi- ja jaekaubandus, tootmine ja sporditegevus, ehitus-, transpordi-, IT- ja muud teenused.

Kuigi meie ettevõte asub Tallinnas, näitab olemasolev praktika, et tänu kaasaegsetele sidevahenditele ei ole üle kogu Eesti asuvate organisatsioonide teenindamine probleemiks. Oma klientidele pakume kvaliteetseid teenuseid ja individuaalset lähenemist sõltuvalt kliendi soovidest ja võimalustest. Raamatupidamisdokumentatsiooni ja –informatsiooni üleandmine toimub vastavalt kokkuleppele kas elektroonilise posti või tavaposti kaudu. Võite tulla meie kontorisse ning vajadusel võime dokumentidele Teie juurde järgi tulla. Samuti võime organiseerida raamatupidaja töötamise vahetult kliendi juures.

Meie praeguste ja tulevaste klientidega oleme orienteeritud pikaajalistele partnerlussuhetele ja edukale koostööle. On ettevõtteid, kes on meie klientideks juba enam kui 15 aastat – sellist lojaalsust hindame me kõrgelt.

Meeldivat koostööd soovides!

Teenused

Raamatupidamisteenused

RAAMATUPIDAMISTEENUSED

Raamatupidamise korrektne korraldamine on iga ettevõtte aluseks ning seda mitte ainult seadusest tuleneva kohustuse tõttu, vaid ka seepärast, et finantsandmed on olulised näitajad ettevõtte üldise arengu analüüsis.


Igakuine ülevaade laekunud tuludest, muutuvkuludest ja bilansist lubab otsustada ettevõtte edasise tegutsemise üle ning teha õigeid otsuseid.

Sõltuvalt kliendi soovidest ja võimalustest pakub V&O Outsourcing & Consulting ülalmainitud teenuseid.

Meie pakume järgmiseid raamatupidamisteenuseid:

Raamatupidamisarvestuse pidamine raamatupidamise seadusega ette nähtud korras.
Raamatupidamisarvestuse korraldamine ja taastamine.
Ettevõtte raamatupidamisarvestuse pidamise sisereeglite koostamine.
Dokumentide süstematiseeritud säilitamine lepingu lõppemiseni.
Algdokumentide vastavuse kontrollimine raamatupidamisarvestust reguleerivate õigusaktidega ning nende registrisse kandmine.
Põhivara, maksude, palga ning samuti füüsilistele isikutele ja juhatuse liikmetele väljamaksete tegemise arvestus, laoarvestus.
Arvete haldamine, arvete väljastamine, debitoorsete võlgnevuste jälgimine ja arvete tasumiste meeldetuletamine.
Töölähetuse aruannete, aruandekohustuslike isikute arvestuste koostamine.
Ettevõtte majandustegevuse näitajate kohta informatsiooni esitamine kliendi nõudel.
Majandusaasta aruannete koostamine.
Aruannete koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele.
Aruannete koostamine ja esitamine Äriregistrile, Statistikaametile ja Eesti Pangale vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele.
Juhtimisaruandluse koostamine.
Käibemaksukohustuslaseks registreerimine Maksu- ja Tolliametis.
Kliendi esindamine volikirja alusel Maksu- ja Tolliametis.
Muud raamatupidamisarvestusega seotud teenused.

Pakume meie klientidele nii tasuta kui ka tasulisi ettevõtte igapäevase tegevusega seotud konsultatsioone.

MAKSUNÕUSTAMINE

V&O Outsourcing & Consulting pakub konsultatsiooniteenuseid maksunduse küsimustes:

- juriidiliste isikute maksustamine,
- füüsiliste isikute maksustamine,
- rahvusvaheline maksustamine.

Me analüüsime Teie ettevõtte poolt juba teostatud või alles planeeritavaid finantsoperatsioone ning leiame seaduslikke teid maksukoormuse minimeerimiseks.

FINANTS- JA ÄRINÕUSTAMINE

V&O Outsourcing & Consulting pakub konsultatsiooniteenuseid alustades äriorganisatsiooni loomisest, majandustegevuse planeerimisest ja lõpetades ettevõtte likvideerimisega ning samuti:

Osakapitali ümberarvestamine kroonidest eurodesse.
Äriorganisatsioonide täidesaatvate organite otsuste vormistamine Äriregistris.
Registriandmete muudatuste kandmine Äriregistrisse – juhatuse liikmed, aadress, põhikiri, ärinimi.
Ettevõtte majandustegevuse finantsanalüüs.
Eelarvete koostamine.

ETTEVÕTTE ELEKTROONILINE ASUTAMINE

V&O Outsourcing & Consulting aitab asutada uut ettevõtet - OÜ, TÜ, UÜ, FIE - läbi Äriregistri veebilehe.

Me pakume lihtsat ja mugavat asutamise viisi ID-kaardi abil. Selle jaoks peavad Teil olema: ID-kaart ja selle paroolid, raha osakapitali (minimaalselt 2500€) ja riigilõivu (190,00 €) jaoks.

Alates 1. jaanuarist 2011 on võimalik uus ettevõte registreerida arvele osakapitali kandmata.

Hinnad

Raamatupidamise teenuste hinnad

RAAMATUPIDAMISE JA MUUDE TEENUSTE HINNAD

Oleme alati valmis pakkuma Teile sobivaid hindu raamatupidamisteenustele, kuna mõistame, kui oluline on Teie ettevõtte kulude minimeerimine.

Raamatupidamisteenuste hinnad sõltuvad pakutavate teenuste mahust ja iseloomust, mida iseloomustavad järgmised parameetrid: dokumentide hulk ja nende liikumise kord, ettevõtte tegevusvaldkond ja töötajate arv, põhivara hulk, laoarvestus, seadusega mitte ettenähtud aruannete hulk ja esitamise sagedus.

Pakume oma klientidele 3 valikuvarianti:

1) kokkulepitud kuu-, kvartalimakse;
2) tunnitasu;
3) sõltuvumine algdokumentide hulgast.

Kokkulepitud kuu-, kvartalimakse sobib stabiilse töömahuga ettevõtetele. Dokumentide hulga märkimisväärse suurenemise või vähenemise korral võib hinna muutmise suhtes kokku leppida.

Tunnitasu sobib väikese dokumentatsioonimahu ning nõutavate aruannete hulgaga alustavatele ettevõtetele, näiteks mittekäibemaksukohustuslastest ettevõtetele, kellel on vaja vaid Äriregistrisse majandusaasta aastaaruanne esitada.

Kolmas võimalus – määrata töömaht algdokumentide hulga järgi. Algdokumentideks on: müügiarve, ostuarve, tšekk, pangaväljavõte, kassa sissetuleku ja väljamineku orderid, kauba või põhivahendite mahakandmise või arvelevõtmise akt, leping, eksporti või importi kinnitav dokument, töölähetuse aruanne.

See variant sobib rohkem ebastabiilse tegevusmahuga ettevõtetele, näiteks hooajalised või alustavad ettevõtted. Raamatupidamisteenuste maksumus sõltub otseselt algdokumentide arvust ühes kalendrikuus, väikeste mittekäibemaksukohustuslastest firmade puhul kvartalis.

Teenuste hinnakiri

Personal

Valentin Kitškerkin

Valentin Kitškerkin

Magister juhtimises, omab kõrgharidust majanduses raamatupidamisarvestuse ja auditi erialal ning samuti 15-aastast töökogemust raamatupidamisarvestuse juhtimise ja korraldamise vallas eri tegevusvaldkondadega ettevõtetes, sealhulgas ka rahvusvahelistes firmades.

2012. a kaitstud magistritöö teema: „Ettevõtte rahvusvaheline maksuplaneerimine EL riikides“.

Valdab vene, eesti ja inglise keeli.

Kontakt

V&O Outsourcing & Consulting TÜ

Registrikood: 12314117
Kontori aadress: Majaka 26, kabinet 102, 105, 11412 Tallinn
Telefon: +372 605 1240

Valentin Kitškerkin
Mobiiltelefon: +372 5560 7041
E-post: vooc.info@gmail.com

Koduleht: www.vooc.ee

Kontori aadress: Majaka 26, kabinet 111, 11412 Tallinn