Raamatupidamisteenused

Ettevõtte peamiseks tegevusprofiiliks on raamatupidamisteenuste allhange äriühingutele – AS, OÜ, TÜ, UÜ, FIE – ja mittetulundusühingutele – MTÜ. Meil on kõrge kvalifikatsioon ja suur kogemus raamatupidamises ja maksuarvestuses.

Teenused

V&O Outsourcing & Consulting

Peale selle pakume ettevõtetele konsultatsioone finants-, maksu- ja raamatupidamisküsimustes, mis arvestavad Teie ettevõtte huve ja vajadusi. Samuti pakume Äriregistri tegevustega seotud teenuseid. Me garanteerime Teie äriinformatsiooni konfidentsiaalsuse.


Teenindame erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtteid: hulgi- ja jaekaubandus, tootmine ja sporditegevus, ehitus-, transpordi-, IT- ja muud teenused.


Kuigi meie ettevõte asub Tallinnas, näitab olemasolev praktika, et tänu kaasaegsetele sidevahenditele ei ole üle kogu Eesti asuvate organisatsioonide teenindamine probleemiks. Oma klientidele pakume kvaliteetseid teenuseid ja individuaalset lähenemist sõltuvalt kliendi soovidest ja võimalustest. Raamatupidamisdokumentatsiooni ja –informatsiooni üleandmine toimub vastavalt kokkuleppele kas elektroonilise posti, tavaposti, Google Drive või DropBox-i kaudu. Võite tulla meie kontorisse ning vajadusel võime dokumentidele Teie juurde järgi tulla.


Meie praeguste ja tulevaste klientidega oleme orienteeritud pikaajalistele partnerlussuhetele ja edukale koostööle. On ettevõtteid, kes on meie klientideks juba enam kui 20 aastat – sellist lojaalsust hindame me kõrgelt.


Meeldivat koostööd soovides!

Meie võimalused

Ootame Teid meie kontorisse, konsulteerime telefoni ning e-posti vahendusel, tuleme isiklikult kohale!

Meie pakkumine

Uutele klientidele esimene kuu raamatupidamisteenindust TASUTA!

Meie põhimõtted

Täpsus, korrektsus ja professionaalne töö vastuvõetavate hindade ja operatiivsusega!

RAAMATUPIDAMISE JA MUUDE TEENUSTE HINNAD

Oleme alati valmis pakkuma Teile sobivaid hindu raamatupidamisteenustele, kuna mõistame, kui oluline on Teie ettevõtte kulude minimeerimine. Raamatupidamisteenuste hinnad sõltuvad pakutavate teenuste mahust ja iseloomust, mida iseloomustavad järgmised parameetrid: dokumentide hulk ja nende liikumise kord, ettevõtte tegevusvaldkond ja töötajate arv, põhivara hulk, laoarvestus, seadusega mitte ettenähtud aruannete hulk ja esitamise sagedus.

Pakume oma klientidele 3 valikuvarianti:
1) kokkulepitud kuu-, kvartalimakse;
2) tunnitasu;
3) sõltuvumine algdokumentide hulgast.

Kokkulepitud kuu-, kvartalimakse sobib stabiilse töömahuga ettevõtetele. Dokumentide hulga märkimisväärse suurenemise või vähenemise korral võib hinna muutmise suhtes kokku leppida.
Tunnitasu sobib väikese dokumentatsioonimahu ning nõutavate aruannete hulgaga alustavatele ettevõtetele, näiteks mittekäibemaksukohustuslastest ettevõtetele, kellel on vaja vaid Äriregistrisse majandusaasta aastaaruanne esitada.
Kolmas võimalus – määrata töömaht algdokumentide hulga järgi. Algdokumentideks on: müügiarve, ostuarve, tšekk, pangaväljavõte, kassa sissetuleku ja väljamineku orderid, kauba või põhivahendite mahakandmise või arvelevõtmise akt, leping, eksporti või importi kinnitav dokument, töölähetuse aruanne.
See variant sobib rohkem ebastabiilse tegevusmahuga ettevõtetele, näiteks hooajalised või alustavad ettevõtted. Raamatupidamisteenuste maksumus sõltub otseselt algdokumentide arvust ühes kalendrikuus, väikeste mittekäibemaksukohustuslastest firmade puhul kvartalis. Teenuste hinnakiri

Valentin Kitškerkin

Valentin Kitškerkin

V&O Outsourcing & Consulting TÜ

V&O Outsourcing & Consulting TÜ

TALLINN, VESIVÄRAVA 50-201

TALLINN, VESIVÄRAVA 50-201

Kontakt

V&O Outsourcing & Consulting TÜ

Registrikood: 12314117

Kontori aadress: VESIVÄRAVA 50-201 TALLINN - KADRIORU PLAZA

Valentin Kitškerkin

Mobiiltelefon: +372 5560 7041

E-post: vooc.info@gmail.com

Koduleht: www.vooc.ee